20/12/09

INTIFADA. OFRENDA DOS POETAS GALEGOSO Pobo Palestino, incomprendido e maltratado durante máis de medio século por outras xentes do mundo, é un dos pobos máis dignos e honorables do Planeta Terra: pola súa honestidade, polo seu compromiso co respecto a tódolos seres humanos, pola súa amabilidade e hospitalidade.

Neste libro unha manchea de poetas de Galicia falan de Palestina, de Falastín, unha terra que é de todos e que algúns queren facer dela un espacio de interese loxístico ou un campo de concentración ó estilo nazi.

Os poetas que participan nestas páxinas escriben da realidade palestina tal como a senten. Escriben da realidade dun pobo milenario que quere seguir vivindo na súa terra; dun pobo que, día a día, segue sufrindo a invasión, colonización e ocupación duna xenté que cre ter dereito de propiedade sobre esa súa terra “por mandato divino”.

Son poemas de realidade, amor, crueldade, sufrimento e maltrato. Son poemas que denuncian a inxustiza. Son poemas que se converten en pedras que, desde Galicia, se lanzan contra os blindados asasinos dun estado amoral ocupante das terras dun pobo digno, que está a ser masacrado.

Gracias a todos os que neste libro participaron tirando pedras poéticas contra a inxustiza e a indignidade.

Son pedras de liberdade e de razón. Son pedras que non se deberían tirar. Sería fermoso que a historia se escribise sen a razón das pedras palestinas.

Este libro editouse orixinariamente en 1989 coa participación de 31 autores, a nova edición inclúe poemas de 25 autores máis.

A lista de autores da primeira edición está composta por:

Antón Reixa, Bernardino Graña, Carlos Feáns, Cesáreo Sánchez Iglesias, Claudio Rodríguez Fer, Darío Xohán Cabana, Fiz Vergara Vilariño, Lino Braxe, Lois Diéguez, Luis González Tosar, Manuel Forcadela, Manuel Guede Oliva, Manuel María, Manuel Pereira Valcárcel, Xosé Neira, Mª do Carme Kruchenberg, Marta Dacosta, Miguel Anxo Fernán-Vello, Miguel Mato, Pilar Pallarés, Ramiro Fonte, Uxío Novoneyra, Vicente Araguas, Xavier Rodríguez Barrio, Xavier Seoane, Xela Arias, X. Antón L. Dobao, Xosé Lois García, X. L. Méndez Ferrín, Xosé María Costa e Xulio L. Valcárcel.

Na segunda edición se lle engaden: Alfonso Pexegueiro, Antonio García Teijeiro, Chus Pato, Estíbaliz Espinosa, Eva Veiga, Fermín Bouza, Fran Alonso, Francisco X. Fernández Naval, Ghaleb Jaber Ibrahim, Gonzalo Navaza, Helena Villar , Luisa Villalta, Maite Dono, María do Cebreiro, Marica do Campo, Marilar Aleixandre, Minchy Jaber, Miro Villar, Modesto Fraga, Rafa Villar, Salvador García Bodaño, Ursula Heinze de Lorenzo, Xesús Rábade Paredes, Xosé Carlos Caneiro e Yolanda Castaño.

[Tirado da apresentação editorial]

Sem comentários:

Enviar um comentário